Archive
***
EAR-ly Final i OSLO den 29 juli 2012
Värd: Oslo Middelalderdage v/ Modus - senter for middelaldermusikk

***
NORDEM-möte
i BERGEN den 9-11 marts 2012

Värd: Grieg Akademiet

***
NORDEM-möte
i REYKJAVIK den 8 oktober 2011

Värd: Skalholt Summer Concerts

***
NORDEM-konferens i MALMÖ den 3-4 februari 2011 -
"The Future is Early"

Värd: Musik i Syd

* * *
NORDEM-möte i HELSINKI den 15-16 augusti 2010
Värd: Vantaa Music Festival

* * *
EAR-ly Final i STOCKHOLM den 10 juni 2010
Värd: Stockholm Early Music Festival

* * *
NORDEM-möte i STOCKHOLM den 16 mars 2010
Värd: Drottningholms Slottsteater

* * *
NORDEM-möte i KØBENHAVN 8-9 november 2009
Värdar: Copenhagen Renaissance Music Festival och DKDM.
Mötet hölls på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn.
En särskild hearing hölls med fokus på utbildningsfrågor. Representanter för Musikhögskolorna i Bergen, Helsinki, Malmö och København deltog här.

* * *
NORDEM på REMA-konferens i STOCKHOLM 3 juni 2009
http://www.rema-eemn.net/eng

* * *
NORDEM-möte i GÖTEBORG 12 maj 2009
Värd: GOArt
GOArt - Göteborg Organ Art Center

* * *
NORDEM-möte och SEMINAR i OSLO 27-28 februari 2009
Värd: Modus - senter for middelaldermusikk.
"Tidlig musikk i vår tid".
Norsk Radio gjorde ett reportage: NRK Nettradio.
Ida Habbestad på onlinemagasinet Ballade.no skrev också om NORDEMs seminarium: "Tidlegmusikk: Retro OG avantgarde?"